Conservarea conţinutului

content-preservation

Conservarea conţinutului

Techno furnizează servicii şi asistenţă pentru conservarea conţinutului digital. Acesta este conţinutul produs prin intermediul bazelor de date, material audio-vizual. Avem o îndelungată experienţă în stabilirea unei infrastructuri comprehensive pentru menţinerea accesului la conţinutul digital şi conservarea acestui conţinut. Vă oferim servicii de consultanţă în asistarea în activităţile de conservare digitală inclusiv crearea de conţinut digital pentru conservarea pe termen lung.

Recomandările, consilierea şi stabilirea sistemului pentru conservarea şi managementul conţinutului digital.

how can we help you?

Contact us at the Techno office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?