Blizoo към момента бранд на А1

За нуждите им бе изпълнен мащабен проект за мониторинг на всички нива в главната станция на кабелния оператор. Това включваше мониторинг на входящите сигнали и премиум каналите, мониторинг на всички канали на ниво IP и циклично проследяване на каналите при изхода им на крайните устройства. Базиран изцяло на оборудване на световния лидер Evertz.

 Вашият коментар