Cases And Projects

“Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
На 27.08.2021 г. „ТЕХНО“ ООД  сключи договор №BG16RFOP002-2.089-4784-C01 по проект с наименование  “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” ”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на проекта  е
София Офис Център
Sofia office center – осветление
През месец септември 2019 г. Строителната компания Диана Комерс, ни потърси за реализацията на коцептуално фасадно осветяване на новата им офис център в гр. София. Екипът ни предложи цялостно решение с висококачествени фасадни прожектори. Финалният проект, който изпълнихме има голяма осветена корона на сградата с 40° прожектори в бяла светлина
TECHNO BNR Studio complex integration
БНР – Студиен комплекс
Fantastico transperant led wall
Полупрозрачна видео стена Fantastico
През есента на 2019 г. верига Fantastico ни потърсиха за реализацията на мащабна външна видео стена за рекламна цел. За проекта избрахме иновативно и алтернативно решение, което позволи да е фасадна видео стена да се имплементира от вътрешната страна на витрините. Използвахме 20 мм лед стена с 80% прозрачност. Самата
Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ
  Проект : № BG16RFOP002-1.005-0064-C01 “Разработване на продуктова иновация – платформа като услуга в областта на Информатиката и ИКТ” Бенефициент: “ТЕХНО” ООД Партньор: Университет по библиотекознание и информационни технологии Обща цел на проекта: Насърчаване на иновационната дейност на малко предприятие от сферата на информационните и комуникационни технологии – ТЕХНО ООД
Feature image not available
BNR mobile studio
TV Studio Complex – Mtel (2017)
Multimedia system for Nova TV’s morning news
Blizoo Techno integration project
Blizoo към момента бранд на А1
За нуждите им бе изпълнен мащабен проект за мониторинг на всички нива в главната станция на кабелния оператор. Това включваше мониторинг на входящите сигнали и премиум каналите, мониторинг на всички канали на ниво IP и циклично проследяване на каналите при изхода им на крайните устройства. Базиран изцяло на оборудване на
Feature image not available
Technical Support for The Farm – bTV Media Group (2016-2017)
For the biggest off-TV production of BTV, Techno delivers to the production house “Intermediate Station” for ‘The Farm’ (Fermata) the following:  40 panhandle FullHD cameras Panasonic, Nevion’s video and RS422 matrix, For-A framesync’s 50 channel system. Lynx-Technik optical transmission system, Ridlle’s large intercom system and Sennheiser wireless microphone system.