content-preservation

Съхраняване на съдържание

Techno предоставя услуги и поддръжка за съхраняване на цифрово съдържание, включително бази данни и аудио-визуални материали. Имаме дългогодишен опит в изграждането на цялостна инфраструктура за поддържане на достъп и запазване на цифровото съдържание. Предлагаме консултантски услуги за подпомагане на дейности, свързани с цифрово съхранение, включително създаване на дигитално съдържание и ефективно измерване на резултатите от разпространението му.

От нас ще получите съвети, насоки  и помощ в изграждането на системи за съхранение и управление на медийно съдържание.

how can we help you?

Contact us at the Techno office nearest to you or submit a business inquiry online.

Когато се нуждаехме от ново висококачествено мобилно концертно решение, достойно за национално радио, Техно се оказа перфектен партньор. Новият ни OBV използва най-новите цифрови технологии и осигурява перфектно качество и надеждност.

Свилен Узунов
Техн. директор, Българско национално радио

Търсите първокласен медиен интегратор?