Процедури

Процедура за подбор на изпълните „Публична
покана“ с предмет „Наемане на външни видео дисплеи за 3 месеца – 3 броя.“ в
рамките на проект № BG16RFOP002-1.005-0064-C01.

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

e_Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Techno_Proekt na dogovor_

Tehnicheska specifikacia